best free website templates

INVESTERINGAR

SÖKER KAPITAL

Studsa arbetar kontinuerligt med flera olika entreprenörsbolag i deras utveckling och i vissa av dessa fall söker bolagen även kapital för sin fortsatta tillväxt. Här har Studsa under de senaste åren bistått ett antal företag i deras affärsutveckling och kapitalanskaffning. Förnärvarande så arbetar Studsa med flera olika projekt där företagen söker kapital.

Pågående projekt
 
- Mikroelektronik - 1,5 MSEK
- MedTech - 1,5-3 MSEK
- FinTech - 2,5 MSEK
- Transport - 4-5 MSEK
- Fordon - 4 MSEK

SÖKER INVESTERINGSMÖJLIGHETER

Studsa har även samarbete med ett asiatiskt Capital Managementbolag som vill fortsätta utöka sina investeringar i Norden.

Här söker vi framför allt lönsamma bolag med volymproduktion som vill öka sin tillväxt genom internationell expansion. Gärna inom elektronik eller annan teknisk utveckling.

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved