create a website for free

INVESTERINGAR

SÖKER KAPITAL

Studsa arbetar kontinuerligt med flera olika entreprenörsbolag i deras utveckling och i vissa av dessa fall söker bolagen även kapital för sin fortsatta tillväxt. Här har Studsa under de senaste åren bistått ett antal företag i deras affärsutveckling och kapitalanskaffning. Studsa arbetar vanligtvis med ett flertal olika projekt där företagen söker kapital.  

SÖKER INVESTERINGSMÖJLIGHETER

Studsa har även samarbete med ett asiatiskt Capital Management-bolag som vill fortsätta utöka sina investeringar i Norden.

Här söker vi framför allt lönsamma bolag med volymproduktion som vill öka sin tillväxt genom internationell expansion. Gärna inom elektronik eller annan teknisk utveckling.

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved