website maker

Affärsutveckling Sverige

Studsa har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar på svenska och internationella företag med fokus på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, allt med en dokumenterad framgångsrik utveckling och tillväxt av företags/avdelningars omsättning.

Idag stöder vi företag att expandera sin verksamhet, antingen lokalt eller på nya marknader/regioner. Studsa kan stödja ditt företags affärsutveckling. Detta inom ledning, finansiering, marknad, försäljning eller bara hitta rätt kontakt eller resurs i rätt land/ort.

Studsa har lång erfarenhet av att arbetat med företag från hela världen såsom Kina, Korea, Indonesien, Taiwan, Japan, UK, Norge, och USA.

Studsa arbetar även som mentor åt ledare i framför allt uppstartsbolag eller bolag under expansion.

VAD ERBJUDER STUDSA                                  BRANSCHER
- Affärsutveckling                                              - IT
- Finansieringsstöd                                           - Micro Elektronik
- Marknad                                                            - Bank/Finans
- Försäljning                                                       - Olja/Gas
- Ledning                                                             - Säkerhet
- Bemanning                                                       - Medtech
- etc                                                                      - HR 

Studsa har nationell och internationell efarenhet från positioner såsom Board Director, VP Business Development, VP Worldwide Sales & Marketing, International Sales Manager, Territory Manager , Country Manager, Product Manager, etc

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved