best css templates

AFFÄRSUTVECKLING - SVERIGE

Studsa har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar på svenska och internationella företag med fokus på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, allt med en dokumenterad framgångsrik utveckling och tillväxt av företags/avdelningars omsättning.

Idag stöder vi företag att expandera sin verksamhet, antingen lokalt eller på nya marknader / regioner. Studsa kan stödja ditt företags affärsutveckling. Detta inom ledning, finansiering, marknad, försäljning eller bara hitta rätt kontakt eller resurs i rätt land / ort.

Studsa har lång erfarenhet av att arbetat med företag från hela världen såsom Kina, Korea, Indonesien, Taiwan, Japan, UK, Norge, och USA. Samtidigt arbetar Studsa med partners för både kapitalanskaffning och internationell expansion.

Studsa arbetar även som mentor åt ledare i framför allt uppstartsbolag eller bolag under expansion.

VAD ERBJUDER STUDSA
- Affärsutveckling 
- Finansiering / kapitalanskaffning
- Marknad
- Försäljning
- Ledning
- Bemanning
- etc

BRANSCHER
- IT
- Microelektronik
- Bank / Finans
- Olja / Gas
- Säkerhet
- Fordon
- MedTech
- HR
- etc

Studsa har nationell och internationell efarenhet från positioner såsom Commissioner, Board Director, VP Business Development, VP Worldwide Sales & Marketing, International Sales Manager, Territory Manager, Country Manager, Product Manager, etc

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved