free responsive site templates

HEADHUNTING

Med ett fokus på Styrelser, VD, ledningsgrupper och andra ledande befattningar så erbjuder Studsa profesionell executive rekrytering i samarbete med det Skandinaviska chefsrekryteringsbolaget Headlight International. Studsa har under många år byggt upp ett starkt nätverk av nyckelpersoner i ledande befattningar, såväl bland ägare, styrelser, CEO:er och andra ledare i bl.a. ledningsgrupper. För att säkerställa att varje kund får optimal focus och för att kunna presntera de absolut bästa kandidaterna i varje process så arbetar vi aldrig med fler än två exekutiva processer parallellt.

Med en lång bakgrund inom bl.a. ledning, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning på toppnivå tillsammans med kunskap och utbildning inom beteendevetenskap så kan Studsa på ett professionellt och korrekt sätt presentera både beställare och tjänst på ett sätt så att nyfikenhet och intresse skapas bland lämpliga och de allra bästa kandidaterna för rollen. 

Exempel på olika befattningar som rekryterats är:

- Styrelseordförande
- CEO / VD
- CFO
- Sales Manager
- Omnichanel Manager
- Marknadschef
- HR Direktör
- Fabrikschef
- COO

detta i både nationella och internationella, såväl som publika och privata bolag.

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved