site creation software

ORGANISATONSUTVECKLING

Studsa är en extern resurs som bemannar, stärker och utvecklar styrelser, ledare och team hos företag och organisationer. Detta bl.a. genom att hitta rätt person och kompetens, stötta och utveckla nya eller befintliga ledare och team. Studsa fungerar även som rådgivare och bollplank till bolags ägare och ledning.

Enligt Studsas filosofi krävs ofta förändring för att få utveckling. Utan förändring och utveckling gör vi medvetet eller omedvetet samma sak som vi alltid gjort, vilket ofta resulterar i att kreativiteten inom företaget försvinner vilket kan resultera i att både företagets och den personliga utvecklingen avstannar.

Med hjälp av moderna och effektiva metoder, verktyg och tekniker kan Studsa hjälpa till att bemanna ert företag med rätt personer i ledande befattningar och styrelser och samtidigt utveckla både team och ledare.

Vår filosofi är att utveckling och förändring skall ske på ett positivt och inspirerande sätt då vi tror att varje team och ledare har starka sidor samt egenskaper som går att vidareutveckla.

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved