website templates

UTVÄRDERING

Studsa kan med lång erfarenhet av organisationsutveckling tillsammans med rätt verktyg och kompetens bistå er i ert arbete att utveckla ert bolag för att nå era mål. Genom enskilda eller en kombination av nedan erbjudanden kan Studsa bistå företag att uppnå en optimal sammansättning av kompetens och personlighet i styrelse och ledning.

ANALYSERA
Oavsett vilken förändring man än står inför så bör man först analysera nuläget för att ha rätt personer på rätt plats vid rätt tillfälle. Hur ser nuvarande styrelse och ledning ut, vilka kompetenser har man och vilka saknar man, vilka nyckelpersoner finns i organisationen, både inom och utom ledning och styrelse, hur väl fungera styrelsen och ledningen som grupp, hur väl fungerar kommunikationen mellan ledning, styrelse och ägare.

UTVÄRDERA
För att uppnå de mål som satts så gäller det att man har rätt konstellation människor inom både styrelse och ledning. En analys ger dig en nulägesrapport. Utifrån dess resultat bör man ta fram en plan på vilka eventuella förändringar som måste till för att nå bäst möjliga resultat. Förändringar kan innebära att personer i styrelse och ledning byts, att styrelse och ledning kompletteras och att nyckelpersoner identifiering och premieras. Allt för att ha den bästa uppsättningen för de mål som satts upp för bolaget.

© Copyright 2019 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved