website templates

Affärsutveckling

Studsa har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i styrelser och ledande befattningar på svenska och internationella företag med fokus på finansiering, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Detta med en dokumenterad framgångsrik utveckling och tillväxt.

Idag stöder vi företag att expandera sin verksamhet, antingen lokalt eller på nya marknader. Studsa kan stödja ditt företags affärsutveckling inom ledning, finansiering, marknad, försäljning, bemanning eller bara hitta rätt kontakter eller resurser. 

Studsa har lång erfarenhet av att arbetat med affärsutveckling i företag från hela världen såsom Kina, Korea, Indonesien, Taiwan, Japan, UK, Norge, och USA. Samtidigt har Studsa nära samarbete med partners för både kapitalanskaffning och internationell expansion.

Studsa kan även fungera som mentor åt ledare i framför allt uppstartsbolag eller företag under expansion.

Ett urval av branscher som Studsa har arbetat med affärsutveckling inom:
 
• IT
• Mikroelektronik
• Bank / Finans
• Olja / Gas
• Säkerhet
• Fordon
• MedTech
• HR

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved