free portfolio site templates

Om Studsa

Studsa har, tillsammans med våra seniora Molekyl Partners och Corporate Partners, en gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att utveckla deras företag via tjänster så som Executive Search, Management Review, Kulturell DD, Outplacement, Rådgivning, Mentorskap och Affärsutveckling. Oavsett vår specialistkompetens så har vi alla ett genuint brinnande intresse och engagemang för affären, våra kunder och kandidater. 

Våra kunder återfinns i alla branscher och hos såväl stora börsnoterat bolag som mindre privatägt företag, men även hos Investment och Private Equity bolag.

Vare sig det gäller att hjälpa kunder att anställa rätt ledare, utvärdera ledningsgrupper, stötta ägare och ledning eller utveckla affären så erbjuder vi ett praktiskt tillvägagångssätt och levererar unika kundanpassade lösningar som ger bästa möjliga resultat. Varje situation och person är unik och för att stötta detta har vi väl beprövade processer, verktyg och strukturer som anpassas för varje situation för att på bästa sätt kunna stödja våra uppdrag och våra kunder på absolut bästa sätt.  

+46 - (0)73-540 56 88

info@studsa.se

Arkipelagen
Järnvågsgatan 3
413 27 Göteborg 

Studsa
Norra Nötegången 7
429 42 Särö

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved