free html web templates

Executive Search

Studsa har under många år jobbat med styrelse- och chefsrekrytering genom search. Vi inriktar oss på att förstå vilka utmaningar en verksamhet står inför där vi matchar kundens behov med de mest kvalificerade kandidaterna. Detta är något vi både kan och brinner för. Med kunskap och erfarenhet av affären sätter vi oss väl in i våra kunders affärsverksamhet. Detta för att förstå vilken kompetens som bäst behövs, men även för att kunna förklara för kvalificerade kandidater om ”what’s in it for them”.


Att förstå kunders affärssituation i kombination med företagens kultur och värderingar samt vår gedigna kunskap om personlighet och beteendevetenskap har under alla år lett till mycket goda matchningar. Således lägger vi ner mycket tid under uppstarten av nya uppdrag. Om möjligheter finns så tar vi gärna del av affärsplaner och intervjuar relevanta person på företagen. Vår filosofi är att ju mer vi kan om vår kund desto bättre kandidater kan vi presentera. 

Vi på Studsa ser alltid till både kund och kandidats bästa, vi är övertygade om att det skall finnas ”två vinnare”, både slutkandidaten och kunden. Vi ser oss själva som lite ”nördiga” då vi engagerar oss till det yttersta för att nå de absolut bästa matchningarna och vi nöjer oss inte med något som bara känns okej. För att kunna uppnå detta så lägger vi ner mycket tid på varje uppdrag och jobbar med högts två parallella uppdrag åt gången. Våra konsulter hanterar all kontakt med både kunder och kandidater i uppdragen och vi ser att vi då får möjlighet att fånga upp alla viktiga detaljer i process. Detta uppskattas oerhört mycket av våra kunder men även av våra kandidater då vi månar om det personliga bemötandet. Vi kan då bland annat förse kandidater med all information om företaget och tjänsten som dem efterfrågar så att de känner sig trygga med att inget hamnar ”mellan stolarna”.

Vi jobbar noggrant med vår research för att finna kvalificerade kandidater. Här arbetar vi framgångsrikt för att finna de bästa och rätta kandidaterna genom att samarbeta med vårt vitt spridda kontaktnät som vi har utvecklat under många år. Vi använder oss även av research för att även nå utanför vårt befintliga nätverk. Allt för att finna ytterligare kvalificerade kandidater. Kandidater som visar intresse får givetvis information om företag och tjänst eller uppdrag. Intresserade kandidaterna intervjuas utförligt. Detta avseende bakgrund, kompetens, personlighet och kulturella värderingar. De kandidater som matchar det kund söker presenteras i detalj skriftligen och genom muntliga dialog. De valda slutkandidaterna genomgår både tester och djupintervjuer. Självklart så innehåller processen även noggranna intervjuer av referenser för att säkerställa att den bild vi har av kandidat stämmer med hur referenser uppfattar kandidaten.

För att kunna hålla så hög kvalitet som vi gör i våra processer har vi ett kontinuerligt nära samarbete med våra kunder. Vi informerar kund löpande under processen hur arbetet fortlöper. Allt för att fånga upp eventuella frågor så snabbt som möjligt.

Styrelserekryteringar
En välkomponerad, effektiv och erfaren styrelse kan vara avgörande för företags utveckling. Med vår erfarenhet av att rekryter till styrelser samt vårt breda kontaktnät på marknaden, kan vi identifiera och rekommendera de mest lämpade styrelseledamöterna för just ert företag. Styrelseledamöter som adderar värde med sin kunskap och sin erfarenhet.
Att forma en styrelse som reflekterar ägarnas intresse samt organisationens strategiska riktning, som samtidigt innehåller rätt kombination av styrelseledamöter vad gäller kunskap och erfarenhet, med mångfald, mod och balans som ledord, har blivit en prioritet i många företag.
Här agerar vi även som rådgivare till ägare, valberedningar och nomineringskommittéer i samband med rekrytering av ledamöter och ordförande samt vid utvärderingar av styrelsen.

Ett urval av befattningar som rekryterats är:
• Styrelseordförande / Styrelseledamot
• CEO / VD
• CFO
• COO
• CIO
• CCO
• Sales Manager
• Marknadschef
• Inköpschef
• HR Direktör

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved