free html web templates

VD-mentor

Intresset för mentorskap för vd:ar ökar ständigt i takt med den snabba och komplexa utvecklingen som gör det svårt att hänga med i allt som händer och sker. Då kan det vara bra att ha en mentor som stöd. Är du en yngre blivande eller befintlig beslutsfattare i näringslivet eller en mer senior beslutsfattare som ser att du vill få nya perspektiv på dig själv och din verksamhetsutveckling så kan en mentor från Studsa vara lösningen.


Våra mentorer
Våra mentorer är seniora och väletablerade och har alla verkat i exekutiva roller i olika företag och branscher. Vi matchar den bäst lämpade mentorn baserat på målsättningen med mentorskapet utifrån individ och organisation.

Vad definierar bra mentorskap
• Lyssna lyhört
• Synliggör vad adepten vill och hur man har tänkt nå detta
• Lyft fram frågeställningarna vilket ökar engagemanget
• Visa på olika vägar och möjligheter men låt adepten välja
• Ge generöst med konstruktiv feedback för utveckling
• Klargör att all kommunikation är strikt konfidentiellt 

Vad du får ut av en mentor

• Mentorer är ett bollplank till exempel när du gör en affärsplan, budgeterar och hanterar den dagliga verksamheten till att fatta strategiska beslut.
• Mentorer kan hjälpa dig att se om det finns saker du kan förändra eller behöver förbättra.
• En mentor kommer alltid att vara helt ärlig mot dig och berättar exakt hur det ligger till.
• Mentorer stimulerar din personliga och professionella tillväxt. • • Din mentor hjälper dig att sätta upp mål och hjälper dig att nå dem.
• Tillsammans med din mentor kommer ni fram till vad som är viktigast för just dig i din karriär, men hur ditt privata liv kan påverkar din karriär.
• All kommunikation med din mentor är konfidentiell vilket gör att du öppet kan bolla frågeställningar som annars kan vara svårt att diskutera inom bolaget. 
• Med mentorers hjälp får du tillgång till ett stort affärsnätverk
• och mycket mer

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved