how to create a site

Outplacement/Rådgivning

Outplacement går ut på att hjälpa dig som av någon anledning vill vidare i karriären. Vår Outplacement-konsult kommer ha ett personligt och nära samarbete med dig under hela processen.

Om du till exempel hamnat mellan jobb på grund av yttre omständigheter så arbetarna vi först med att hantera det som skett. Du får hjälp att blicka framåt och se det som en möjlighet till positiv förändring. Stöd och hjälp att hitta rätt väg framåt utifrån dina önskemål, kvalifikationer och egenskaper samt förutsättningar. Du får även tillgång till olika verktyg som ökar din möjlighet att på ett enklare, bättre och snabbare sätt nå den arbetsmarknad du söker och därigenom hitta ett nytt spännande jobb. 

Det handlar om att vi först hjälper dig att både se och utveckla dina styrkor och därefter använda de verktyg som finns på rätt sätt. Det kan vara allt från att optimera ditt CV till hur du presenterar dig under en jobbintervju och hur du kan interagera på sociala medier såsom LinkedIn. Det är många små delar som tillsammans utgör en helhetsbild av dig. Förutom att göra sig själv synlig och intressant så handlar det ofta om hur du agerar och timing samtidigt som det är viktigt att hitta och göra dig intressant för jobb som inte syns. Tro oss, det finns en hel del jobbmöjligheter att hitta som aldrig syns öppet.

Vårt personliga engagemang och arbetssätt i kombination med våra program har utvecklats under många år och är väldigt effektiva. Vi har alltid följt utvecklingen inom rekrytering och hur man på det mest effektiva sättet snabbt hittar ett nytt och intressant jobb.

Vi lägger ner stort engagemang, tid och energi i varje individ och uppdrag. All vårt fokus är att hjälpa dig att hitta ditt nya intressant jobb snabbt. 

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved