free bootstrap templates

Studsa utvecklar bolag, styrelser
och ledningsgrupper

Exekutiv partner till företag, människor och kulturer

Executive Search

Med ett fokus på styrelse, VD, ledningsgrupp och andra ledande befattningar så erbjuder Studsa professionell executive search och rekrytering

Management Review

Management Review är en tjänst där vi hjälper företag med affärsmässigt kopplade utvärderingar av styrelser och ledningsgrupper med verktyg som är anpassade till företagens verksamhet. 

Kulturell DD

Tjänsten Kulturell Due Diligence (Kulturell DD) är ett komplement till de traditionella Due Diligence som genomförs vid till exempel förvärv eller fusion. Enligt forskning missar 55–75 procent av förvärv och fusioner uppsatta mål. Med Kulturell DD vill vi öka sannolikheten till fler lyckade förvärv och fusioner.

VD-mentor

Intresset för mentorskap för vd:ar ökar ständigt i takt med näringslivets snabba och komplexa utveckling. Oavsett om man är en ung blivande eller befintlig beslutsfattare eller en mer senior beslutsfattare så kan en VD-mentor få dig att se nya perspektiv på dig själv och din verksamhetsutveckling.

Våra väletablerade och seniora mentorer har alla verkat i exekutiva roller och vi matchar mentorn baserat på målsättning och utifrån individ och organisation. 

Outplacement/Rådgivning

Möjligheterna att finna det optimala jobbet när man vill vidare i karriären ökar dramatiskt om man tar stöd av en Outplacement-konsult. Utöver tillgång till metoder och verktyg får man stöd och hjälp att hitta rätt väg utifrån varje individs personliga egenskaper och förutsättningar.

Affärsutveckling

Med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i styrelser och ledande befattningar, både på svenska och internationella företag, kan Studsa stötta ert företags affärsutveckling. Detta baserat på lång erfarenhet och med fokus på finansiering, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Allt med en dokumenterad framgångsrik utveckling och tillväxt.

Molekyl

Molekyl är ett partnerskap med noggrant sammansatta specialister inom bland annat Executive Search, Affärsjuridik, Affärsutveckling, Organisationspsykologi och Management.

Vi arbetar var och en självständigt i egna bolag inom våra kompetensområden där vi går i god för varandras kunskap, omdöme och kvalitet. När så behövs samarbetar vi utifrån uppdragsgivarens specifika behov med våra kompletterande kompetenser.

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved