portfolio website templates

Partners

Titti Bille Lundgren

Founding Partner &
Molekyl Partner


Med mer än ett decenniums erfarenhet inom Executive Search har Titti byggt ett stort och väl fungerande nätverk bland ägare, styrelser, CEO:er och ledningsgrupper. Titti har rekryterat toppkandidater till styrelser och C-level positioner, både inom privata som börsnoterade bolag, vilket gett henne en väldigt god inblick i ledningens arbete inom alla delar i bolagen samt goda kunskap om bolagens affär.

Titti har även genomfört analyser och utvärderingar av bland annat ledare och ledningsgrupper samt agerat bollplank och stöttat både ägare, CEO:er och andra ledare i bolagens utvecklings- och förändringsprocesser.

Titti har mer än 25 års erfarenhet av bland annat av ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning samt av att driva egna företag inom organisationsutveckling. Hennes erfarenhet kompletteras med kunskap och utbildningar inom bland annat beteendevetenskap samt olika verktyg och metoder.

Titti är även partner inom Molekyl.

Pelle
Niemandius

Molekyl Partner


En verksamhet består av människor som gör saker tillsammans, och att verka för starka professionella relationer och grupper som respekterar både verksamhetsmål och mänskliga behov är affärskritiskt.  
Pelle arbetar med chefer och ledare, enskilt och i grupp, med arbets- och ledningsgrupper, med förändring och med konflikter.

Som organisationspsykolog är Pelle specialiserad på att arbeta med det mänskliga material som ytterst utgör organisationen. Allt arbete sker i ömsesidigt förtroende över tid, och en ny relation börjar alltid med respekt och nyfikenhet.

Utöver de tjänster Pelle själv kan leverera kan han med sin kompetens även bistå inom alla övriga tjänster.

Pelle är är även partner inom Molekyl.

PsykoLogiskt


www.psykologiskt.com


072-077 38 23

Svante
Hjertén

Molekyl Partner


Svante Hjertén är advokat och arbetar med affärsjuridik för företag, organisationer och offentliga myndigheter. Han har ett långt förflutet som jurist vid advokatbyrå och som vd på en av landets större affärsjuridiska advokatbyråer. Med den bakgrunden arbetar han idag med såväl enskilda uppdrag som med löpande rådgivning till mindre och medelstora verksamheter. Svante biträder regelbundet med rådgivning inom avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, köprätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling, stiftelserätt och med tvistlösning. 

Svante har även en gedigen erfarenhet som vd och chef från såväl offentliga som privatägda verksamheter samt från styrelsearbete i ett flertal olika branscher. Han är även av Bolagsverket förordnad att vara likvidator. 

Svante uppskattas för sitt kommersiella synsätt samt för sin förmåga att göra juridiken förståelig och till ett verktyg för bättre affärer. 

Svante är även partner inom Molekyl.

Lars
Lundgren

Partner &
Molekyl Partner


Lars har mer än tre decenniers erfarenhet av att skapa och utveckla både privata såväl som publika bolag i Europa, Asien och Nordamerika. Detta med ett fokus på försäljningsdriven affärsutveckling.

De senaste dryga decenniet har Lars arbetat som styrelseledamot och som exekutiv senior konsult och rådgivare i flera bolag. Bland annat som expert inom områden som tillväxtstrategier för organisations- och affärsutveckling, finansiella strategier och kapitalanskaffning samt internationell expansion.

Lars har haft ledande exekutiva befattningar, styrelseuppdrag och agerat rådgivare i branscher såsom IT, Mikroelektronik, Rymd, EV, Säkerhet, Bank/Finans, Olja/gas, Fordon.

Lars bistår även Studsas övriga Partners inom bland annat områdena Executive Search och Outplacement.

Lars är även partner inom Molekyl.

Torbjörn
Larsson

Corporate Partner


Torbjörn har över 20 års erfarenhet som konsult och rådgivare inom Outplacement och Karriärrådgivning. Han har följt ett stort antal chefer på högre ledningsnivå, från deras gamla organisation till nya uppdrag som anställda eller egna företagare.
På ett professionellt, engagerat och ibland humoristiskt sätt, gör han utmaningar hanterbara och möjligheter synliga.

Torbjörn har verkat i många olika branscher och genomfört uppdrag i såväl tillväxtföretag som stora börsnoterade bolag. Genom den erfarenheten har han byggt relationer, nätverk och kunskaper till nytta för sina klienter. 

Speaking Partner Advisory

www.speakingp.se


0734-383528

Johan
Rafstedt

Molekyl Partner


Johan är en exekutiv Chief Financial Officer med mer än 25 års dokumenterad erfarenhet inom branscher såsom internationell handel, tillverkningsindustri, internationell shipping, cirkulär ekonomi, telecom, etc. Detta med ett starkt fokus på utveckling av bolagets affär.
Som del av styrelser och ledningsgrupper i såväl privata som börsnoterade bolag har Johan varit aktivt involverad i bolagens ledning och utveckling. Bland annat vid listning på publik marknad, M&A, och andra utvecklings och tillväxtrelaterade aktiviteter.
Johan har även haft det övergripande ansvaret för långsiktig finansiering för löpande verksamhet och för förvärv och investeringar. Utöver detta har Johan även haft övergripande IT ansvar, haft ansvar för bolags HR och administrativa funktioner.
Johan har bland annat arbetat för Cellmark, Stena Bulk, Autocirc, Stena AB, Volvo Penta, Telia, etc.

Rafam
Studsas erbjudande till marknaden kommer växa med fler Partners och Corporate Partners, bland annat inom Executive Search. Detta med företag och personer som med gedigen kompetens och med ett stort engagemang inom sitt kompetensområde vill göra skillnad.
 
Är det möjligen du eller ditt företag? Kontakta oss i så fall för ett förutsättningslöst samtal 

© Copyright 2023 Studsa Högre Utveckling AB - All Rights Reserved